Trivsel og arbejdsglæde skal ikke kun have fokus hvert tredje år, når den lovpligtige APV skal gennemføres. Tværtimod. Trivselsfremmende initiativer skal være en løbende support til arbejdsglæden gennem hele året. Hvert år. Hver dag.

Din virksomhed har helt sikkert gang i mange ting, som understøtter trivslen og arbejdsglæden – MUS, gå-hjem-møder, ledelsesdage og meget andet.

Men har du overblik over jeres initiativer? Er de i tråd med jeres strategier og feedback fra medarbejderne? Er de fyldestgørende nok? Og hvordan skal I arbejde med trivsel fremadrettet?

Jeg arbejder med et værktøj, som jeg kalder et trivselslandkort. Det er er en kortlægning af en virksomheds initiativer og aktiviteter, der har indflydelse på trivslen. Øvelsen vil lyde simpel, men kræver engagement og vilje til at lære sig selv som virksomhed endnu bedre at kende.

Jeg har set stor tilfredshed, lettelse og øget gå-på-mod i arbejdet med trivselslandkortet. Det fungerer og bringer strategi, ledere, teams og medarbejdere tættere på hinanden.

Men trivselslandkortet kan ikke stå alene, og det skal ikke bare gemmes væk i skuffen, fordi ”det husker vi nok” og ”det kan vi sagtens efterleve”. Trivselslandkortet skal bruges aktivt, integreres i interne processer, introduceres for nye medarbejdere etc.

Kort fortalt; der skal tages action og ansvar. Tag trivslen seriøst og arbejd konstruktivt med det. Mon ikke det så vil kunne ses i næste APV?

Klik ind på min hjemmeside og se hvordan jeg arbejder strategisk med trivsel og arbejdsglæde.