NØGLEN TIL GOD LEDELSE

Med ledelse følger ansvar og forventninger både oppefra og nedefra.

Med dit lederskab forventes du at bidrage til at udvikle organisationen i alle situationer. For uanset hvordan omverdenen ser ud, så er din rolle som leder forbundet med at håndtere udvikling og forandringer.
Vi har stor erfaring i lederudvikling og har særligt arbejdet med nye ledere. Vi tilbyder både personlig lederudvikling samt forløb for ledelsesgrupper.

Vi bruger blandt andet JTI-profilering som metode – læs mere dette under Teamudvikling, profiler.

Vi tilbyder

Lederudvikling

Vi tilrettelægger og gennemfører målrettede forløb, som udfordrer og støtter jeres lederteam til at arbejde endnu bedre sammen.

Lederudvikling

Vi arbejder med individuelle forløb, hvor den enkelte leder udvikler sit personlige lederskab og øger bevidstheden omkring sin egen lederrolle.
Et forløb vil typisk bestå af faglige input og refleksion knyttet an til den daglige praksis. Lederrollen trænes desuden undervejs ved relevante øvelser, der støtter op om læringen i processen.

Ledercoaching

Ledercoaching handler om at afdække og aktivere dit personlige vækstpotentiale. For ledere, der ønsker at udvikle sig personligt og fagligt.

Ledercoaching

Vi hjælper med at forbedre din selvindsigt og fokuserer på din præstation, motivation og udvikling i forhold til omgivelserne og din virksomheds mål. Vi stiller skarpt på din personlige lederstil i forhold til dine medarbejdere og de konkrete udfordringer. Det handler om at udvikle din lederrolle ved at skærpe din menneskelige indsigt og øge din forretningsforståelse.

Ledelseskurser

Ledelseskurser kan planlægges særskilt eller som en del af et længere lederudviklingsforløb

Ledelseskurser

Vi tilbyder skræddersyede kurser for ledere, der kan indeholder temaer som:
grundlæggende ledelse, lederens samtaler, distanceledelse, forandringsledelse, fusioner, stress- og konflikthåndtering, værdiimplementering og den moderne ledelsesrolle.