TRIVSEL BETALER SIG

Arbejdsglæde og høj trivsel er i alles interesse.

Dårlig trivsel koster hvert år samfundet milliarder af kroner. Vi ved, at 1/3 del af alt sygefravær er relateret til arbejdsmiljøet. Så fokus på trivsel i din virksomhed betaler sig.

De fleste mennesker bruger mange timer af livet på at gå på arbejde og dårlig trivsel smitter også af i privatlivet – på vores børn, parforhold og venner. Det koster både virksomheden og den enkelte penge og kræfter.

Ecomm fokuserer på at øge bundlinjen ved at sikre optimal brug af de menneskelige ressourcer. Glade og tilfredse medarbejdere leverer langt bedre resultater og har en større motivation for at være med til at udvikle virksomheden og egne kompetencer.

God trivsel

og arbejdsglæde er i alles interesse.

Lovgivning

En APV er ikke kun et krav ifølge arbejdsmiljølovgivningen. Det er også et værktøj til at arbejde både systematisk og strategisk med arbejdsmiljø og trivsel. Den enkelte virksomhed vælger selv metoden og de redskaber, som de vil bruge for at gennemføre en APV. Læs mere om reglerne her:

APV

I dag skal alle arbejdspladser gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert tredje år. Mange virksomheder vælger at supplere med ekstra trivselsanalyser for at sikre, at der fokuseres på det rigtige på vejen mod den gode trivsel.
Ecomm arbejder tæt sammen med analysefirmaer og hjælper din virksomhed med at samle op på analyserne og få udarbejdet konkrete og ambitiøse handlingsplaner til styrkelse af arbejdsmiljøet.