TEAMUDVIKLING HJÆLPER ALLE TIL AT NÅ MÅLET

Et godt team kender det fælles mål, hinandens roller og opgaver og indgår i en forpligtende teamrelation med delt ansvar.

Teamudvikling er derfor et fælles projekt med individuelle forpligtelser, hvor alle deltagere er medansvarlige for deres egen situation, og hvordan den udvikler sig.

Teamudvikling styrker teamets tillidsrelationer og udvikler både fælles og individuelle kompetencer, så I mere effektivt og hurtigt kan opnå gode resultater i hverdagen.

Teamudvikling kan bestå af flere elementer og planlægges ud fra netop jeres behov

Et teamkatalog skræddersyes efter jeres behov og kan eksempelvis indeholde:

  • Ydelser: Hvilke ydelser skal teamet levere, hvordan, til hvem og med hvilke formål?

  • Teambeskrivelse: Hvilke konkrete arbejdsopgaver skal teamet varetage?

  • Teamsamarbejde: Hvordan udvikles og fastholdes det gode samarbejde?

  • Individuelle kompetenceprofiler: Hver medarbejder i teamet udarbejder deres individuelle kompetenceprofil.

Læs mere

Læs om JTI-profiler

Du bliver her viderestillet til CfL, der er Danmarks største ledelseshus. Et klubhus for ledere, der vil arbejde med udvikling baseret på den bedste praksis.
Læs mere