Ecomm

Teamudvikling

Et godt team kender det fælles mål, hinandens roller og opgaver og indgår i en forpligtende teamrelation med delt ansvar.

Teamudvikling er derfor et fælles projekt med individuelle forpligtelser, hvor alle deltagere er medansvarlige for deres egen situation, og hvordan den udvikler sig.


Teamudvikling styrker teamets tillidsrelationer og udvikler både fælles og individuelle kompetencer, så I mere effektivt og hurtigt kan opnå gode resultater i hverdagen.

Teamudvikling kan bestå af flere elementer og planlægges ud fra netop jeres behov

Teambuilding

De gode oplevelser er med til at binde os sammen og styrker tillidsrelationerne i et team. Derfor kan udvikling af et team med meget stor fordel indeholde øvelser og aktiviteter, der dels er sjove at deltage i, men samtidig også giver noget læring, som kan trækkes over i den praktiske hverdag. Alle teams vil have deres særlige udfordringer: ledelse, tillid, kommunikation, målet og rammerne for teamet eller noget helt femte.
Teambuilding kan tænkes ind som en del af et allerede arrangeret forløb eller arrangement eller bare være en god oplevelse for et team, en afdeling eller for hele virksomheden. Aktiviteterne foregår meget gerne ude i naturen og alle kan deltage.

Teamcoaching

Teamcoaching handler om at opnå indsigt, læring og udvikling i teamet, så jeres ressourcer og præstationer forbedres. 

Teamcoaching henvender sig til teams, der ønsker at udvikle deres samarbejde og kommunikation og tager afsæt i den systemiske tænkning. 

Med en anerkendende, involverende og udviklende metode styrkes teamet/relationen, så der skabes varige forandringer. 

Vi arbejder med roller, paradokser og kulturer, der eksisterer såvel i teamet som i relationen til den øvrige organisation.

Teamkatalog

Når et team eller en gruppe skal etableres, opstår der ofte en uro og frustration hos medarbejderne – særligt i den indledende fase. Det kan derfor være en stor hjælp at gruppen defineres på både organisations-, team- og individniveau. Et teamkatalog kan give både den enkelte medarbejder og den øvrige organisation overblik over, hvordan teamet arbejder, og hvilke ydelser de leverer. 

Det kan anvendes til at justere teamets ydelser, men kan også bruges konkret til udviklingssamtaler.


Et teamkatalog kan bl.a. anvendes til løbende udvikling og justering af teamet og ydelserne, i stillingsannoncer og udviklingssamtaler (MUS, LUS, GRUS/TUS).

Profiler

I arbejdet med at styrke samarbejde og kommunikation, kan det være en stor fordel at afdække ledere og medarbejderes profiler for at tydeliggøre de forskelligheder, der er i en gruppe.
Vi er certificeret til at foretage JTI-profilafdækning af ledere og medarbejdere. JTI er et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel individuelt som i grupper.
JTI kan også anvendes i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere og ledere.


Andre profilværktøjer som MBTI, Insights Discovery, DISC m.m. kan også inddrages, hvis disse profiler allerede er afdækket.

Et teamkatalog skræddersyes efter jeres behov og kan eksempelvis indeholde:

  • Ydelser:​Hvilke ydelser skal teamet levere, hvordan, til hvem og med hvilke formål?

  • Teambeskrivelse: Hvilke konkrete arbejdsopgaver skal teamet varetage?

  • Teamsamarbejde: Hvordan udvikles og fastholdes det gode samarbejde?

  • Individuelle kompetenceprofiler: Hver medarbejder i teamet udarbejder deres individuelle kompetenceprofil.

Læs om JTI-profiler​​​

Du bliver her viderestillet til CfL, der er Danmarks største ledelseshus. Et klubhus for ledere, der vil arbejde med udvikling baseret på den bedste praksis.​

Skriv til Ecomm 

Tag kontakt til os og få en uforpligtende snak om mulighederne – vi er altid klar til at drøfte, hvilke udfordringer netop jeres virksomhed står overfor.

Det kan give jer inspiration til, hvilken løsning der er den helt rigtige, så I kan komme videre med den gode udvikling.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Ecomm

Hjortholms Allé 25, 2400 København NV

Klik her for rutevejledning

CVR: 26779669

Kontaktoplysninger

Telefon: 26 24 26 43

E-mail: info@ecomm.dk

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket