Strategisk trivsel – hvordan arbejder vi nu lige med det?

Trivsel og arbejdsglæde skal ikke kun have fokus hvert tredje år, når den lovpligtige APV skal gennemføres. Tværtimod. Trivselsfremmende initiativer skal være en løbende support til arbejdsglæden gennem hele året. Hvert år. Hver dag. Din virksomhed har helt sikkert gang i mange ting, som understøtter trivslen og arbejdsglæden – MUS, gå-hjem-møder, ledelsesdage og meget [...]